Wybór języka

AKTUALNOŚCI

Powrót

Polpharma nagrodzona Złotym oraz Diamentowym Listkiem CSR

W tegorocznej, jubileuszowej edycji rankingu tygodnika „Polityka”, przygotowywanego we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte, obok kolejnego Złotego Listka CSR, Polpharma otrzymała specjalne wyróżnienie – Diamentowy Listek CSR. W ten sposób uhonorowane zostały cztery firmy, które w ciągu dziesięciu lat istnienia zestawienia najczęściej otrzymywały najwyższą nagrodę – Złoty Listek CSR.

W tegorocznej, jubileuszowej edycji rankingu tygodnika „Polityka”, przygotowywanego we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte, obok kolejnego Złotego Listka CSR, Polpharma otrzymała specjalne wyróżnienie – Diamentowy Listek CSR. W ten sposób uhonorowane zostały cztery firmy, które w ciągu dziesięciu lat istnienia zestawienia najczęściej otrzymywały najwyższą nagrodę – Złoty Listek CSR.

To szczególne wyróżnienie potwierdza właściwy kierunek naszych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom oraz pozostałym interesariuszom za nieustanną motywację, aby każdego dnia stawać się lepszymi.

Jak co roku, docenione zostały również inicjatywy wspierające 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju SDGs. W tym roku nagrodzono działania na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii oraz działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat. Polpharma otrzymała wyróżnienie za dobrą praktykę Ekowizyta – Zadbajmy o dobry klimat.

 Tygodnik „Polityka” od dziesięciu lat nagradza firmy wspierające zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne. Wyróżnienia trafiają do organizacji, które realizują wytyczne międzynarodowej normy ISO 26000. Kapituła konkursu przygląda się działaniom firm w takich obszarach jak ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.