Wybór języka

AKTUALNOŚCI

Powrót

Polpharma po raz czwarty z certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Polpharma po raz czwarty otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” w XXII edycji programu promującego etykę w biznesie. Certyfikat potwierdza, że Polpharma w swojej działalności kieruje się uczciwością, rzetelnością oraz zasadami etyki. Dodatkowo, w tym roku firma została wyróżniona w nowej kategorii „Innowacyjność”. Łącznie certyfikaty trafiły do 250 przedsiębiorstw, które pozytywnie przeszły weryfikację w zakresie stosowania zasad etyki biznesu.

Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne. Polpharma bierze udział w plebiscycie od 2016 roku.

Program trwa przez cały rok i przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie firmy zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie. Na podstawie wypełnionej dokumentacji zostaje przeprowadzony audyt sprawdzający wiarygodność przedstawionych informacji. Firmy, które uzyskają wymaganą liczbę punktów przechodzą do drugiego etapu. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru finalistów podejmuje Kapituła Programu, w skład której wchodzą przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, nauki, mediów, przedstawiciele władz samorządowych i doświadczeni przedsiębiorcy.

Tegoroczna edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa.