Wybór języka

Kim jesteśmy

Powrót

Najważniejsze informacje o firmie

Grupa Polpharma to największy polski producent leków i substancji farmaceutycznych oraz jedna z największych grup farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 85 lat cieszymy się zaufaniem pacjentów, lekarzy oraz partnerów biznesowych. 

Posiadamy 85 lat wiedzy i doświadczenia.

Posiadamy 8 zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji i Kazachstanie oraz 5 ośrodków badań i rozwoju.

Zatrudniamy ponad 7000 osób w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Mamy 780 produktów w portfolio.

Portfolio Grupy Polpharma obejmuje 780 produktów, które są dostępne w 60 krajach świata. Wytwarzamy leki wydawane na receptę i stosowane w lecznictwie zamkniętym. Mamy wiodący udział w kluczowych obszarach terapeutycznych w Polsce. Specjalizujemy się w kardiologii, gastroenterologii i neurologii. Znaczącą część portfela produktowego stanowią leki dostępne bez recepty (OTC).

W naszej ofercie znajdują się również suplementy diety, wyroby medyczne, kosmetyki oraz fitofarmaceutyki. Rozwijamy się w obszarze leków biologicznych, które są przyszłością współczesnej farmakoterapii zwłaszcza w leczeniu chorób takich jak nowotwory czy schorzenia o podłożu immunologicznym. Jesteśmy także największym polskim producentem substancji farmaceutycznych, które z powodzeniem konkurują na wysoko rozwiniętych rynkach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie www.polpharma.pl

Misja i wartości

Chcemy pomagać ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie

– to jest nasz cel, który napędza nas do działania.

Odpowiedzialność

Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za nasze miejsce pracy oraz jakość wykonywanych zadań. Powierzone obowiązki wykonujemy starannie i z zaangażowaniem. Dbamy o mienie firmy i chronimy ją przed nadmiernym ryzykiem. Dzięki dotrzymywaniu zobowiązań oraz poszanowaniu tajemnicy handlowej i poufności informacji, tworzymy organizację wiarygodną i zasługującą na zaufanie. Wykazujemy się najwyższą troską o bezpieczeństwo i jakość naszych produktów. Czujemy się odpowiedzialni za zapewnienie stałej dostępności wytwarzanych przez nas produktów, zwłaszcza leków ratujących życie.

Uczciwość

Bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa stanowi podstawę wiarygodności i reputacji Grupy Polpharma. Nasi pracownicy w każdym z krajów, w których prowadzimy działalność, są zobowiązani znać obowiązujące wymogi prawne i postępować zgodnie z nimi. Uczciwość to dla nas także postępowanie zgodne z przyjętymi zasadami etycznymi i dobrymi obyczajami. Odzwierciedla to sposób, w jaki się komunikujemy i konkurujemy na rynku, a także rzetelna oraz wiarygodna reklama i promocja naszych produktów..

Współpraca

Cenimy pracę zespołową, opartą na wiedzy i różnorodnych kompetencjach wszystkich pracowników i jednostek organizacyjnych Grupy Polpharma. Budujemy pozycję firmy, czerpiąc z doświadczenia, ale także otwartości na nowatorskie pomysły, które są podstawą naszej innowacyjności. Przykładamy wagę do otwartej komunikacji i dialogu. Naszym celem jest konstruktywne osiąganie porozumienia i budowa partnerskich relacji. Razem dążymy do osiągania wspólnych celów, wspierając się w realizacji naszych zamierzeń. Współdziałanie ludzi, zespołów i wszystkich podmiotów tworzących Grupę Polpharma stanowi o naszym sukcesie na rynku. Pozwala także utrwalać obopólnie korzystne więzi z partnerami biznesowymi i społecznymi.

Solidarność

Niesiemy pomoc i wsparcie osobom chorym i cierpiącym. Dążymy do stałego udoskonalania rozwiązań terapeutycznych zgodnie z najwyższymi standardami na rynku farmaceutycznym. Solidarność z drugim człowiekiem stanowi podstawę pojmowania naszej pracy jako służby i zobowiązania.

Szacunek

Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za nasze miejsce pracy oraz jakość wykonywanych zadań. Powierzone obowiązki wykonujemy starannie i z zaangażowaniem. Dbamy o mienie firmy i chronimy ją przed nadmiernym ryzykiem. Dzięki dotrzymywaniu zobowiązań oraz poszanowaniu tajemnicy handlowej i poufności informacji, tworzymy organizację wiarygodną i zasługującą na zaufanie. Wykazujemy się najwyższą troską o bezpieczeństwo i jakość naszych produktów. Czujemy się odpowiedzialni za zapewnienie stałej dostępności wytwarzanych przez nas produktów, zwłaszcza leków ratujących życie.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Grupy Polpharma

Polpharma realizuje swoje cele biznesowe zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Filarami naszej strategii odpowiedzialności społecznej są:

  • etyczne prowadzenie biznesu,
  • służba pacjentom i społeczeństwu,
  • innowacje i rozwój wiedzy.

W ramach tych trzech obszarów określiliśmy 12 zobowiązań. które realizujemy do końca 2021 roku. Postępy w realizacji strategii publikujemy w regularnie wydawanych raportach społecznych. Zobacz nasz ostatni raport TUTAJ

Więcej o naszym podejściu do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu znajdziesz na:
www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna