Wybór języka

Kim jesteśmy

Powrót

Najważniejsze informacje o firmie

Grupa Polpharma to największy polski producent leków i substancji farmaceutycznych oraz jedna z największych grup farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 85 lat cieszymy się zaufaniem pacjentów, lekarzy oraz partnerów biznesowych. 

85 lat wiedzy i doświadczenia.

6 zakładów produkcyjnych oraz ośrodki badań i rozwoju w Polsce.

Ponad 4 000 pracowników.

Ok. 800 produktów w portfolio.

Portfolio Grupy Polpharma obejmuje 780 produktów, które są dostępne w 60 krajach świata. Wytwarzamy leki wydawane na receptę i stosowane w lecznictwie zamkniętym. Mamy wiodący udział w kluczowych obszarach terapeutycznych w Polsce. Specjalizujemy się w kardiologii, gastroenterologii i neurologii. Znaczącą część portfela produktowego stanowią leki dostępne bez recepty (OTC).

W naszej ofercie znajdują się również suplementy diety, wyroby medyczne, kosmetyki oraz fitofarmaceutyki. Rozwijamy się w obszarze leków biologicznych, które są przyszłością współczesnej farmakoterapii zwłaszcza w leczeniu chorób takich jak nowotwory czy schorzenia o podłożu immunologicznym. Jesteśmy także największym polskim producentem substancji farmaceutycznych, które z powodzeniem konkurują na wysoko rozwiniętych rynkach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie www.polpharma.pl

Misja i wartości

Chcemy pomagać ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie

– to jest nasz cel, który napędza nas do działania.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Grupy Polpharma

Polpharma realizuje swoje cele biznesowe zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Filarami naszej strategii odpowiedzialności społecznej są:

 • etyczne prowadzenie biznesu,
 • służba pacjentom i społeczeństwu,
 • innowacje i rozwój wiedzy.

W ramach tych trzech obszarów określiliśmy 12 zobowiązań. które realizujemy do końca 2021 roku. Postępy w realizacji strategii publikujemy w regularnie wydawanych raportach społecznych. Zobacz nasz ostatni raport TUTAJ

Odpowiedzialność

Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za nasze miejsce pracy oraz jakość wykonywanych zadań. Powierzone obowiązki wykonujemy starannie i z zaangażowaniem. Dbamy o mienie firmy i chronimy ją przed nadmiernym ryzykiem. Dzięki dotrzymywaniu zobowiązań oraz poszanowaniu tajemnicy handlowej i poufności informacji, tworzymy organizację wiarygodną i zasługującą na zaufanie. Wykazujemy się najwyższą troską o bezpieczeństwo i jakość naszych produktów. Czujemy się odpowiedzialni za zapewnienie stałej dostępności wytwarzanych przez nas produktów, zwłaszcza leków ratujących życie.

Uczciwość

Bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa stanowi podstawę wiarygodności i reputacji Grupy Polpharma. Nasi pracownicy w każdym z krajów, w których prowadzimy działalność, są zobowiązani znać obowiązujące wymogi prawne i postępować zgodnie z nimi. Uczciwość to dla nas także postępowanie zgodne z przyjętymi zasadami etycznymi i dobrymi obyczajami. Odzwierciedla to sposób, w jaki się komunikujemy i konkurujemy na rynku, a także rzetelna oraz wiarygodna reklama i promocja naszych produktów..

Współpraca

Cenimy pracę zespołową, opartą na wiedzy i różnorodnych kompetencjach wszystkich pracowników i jednostek organizacyjnych Grupy Polpharma. Budujemy pozycję firmy, czerpiąc z doświadczenia, ale także otwartości na nowatorskie pomysły, które są podstawą naszej innowacyjności. Przykładamy wagę do otwartej komunikacji i dialogu. Naszym celem jest konstruktywne osiąganie porozumienia i budowa partnerskich relacji. Razem dążymy do osiągania wspólnych celów, wspierając się w realizacji naszych zamierzeń. Współdziałanie ludzi, zespołów i wszystkich podmiotów tworzących Grupę Polpharma stanowi o naszym sukcesie na rynku. Pozwala także utrwalać obopólnie korzystne więzi z partnerami biznesowymi i społecznymi.

Solidarność

Niesiemy pomoc i wsparcie osobom chorym i cierpiącym. Dążymy do stałego udoskonalania rozwiązań terapeutycznych zgodnie z najwyższymi standardami na rynku farmaceutycznym. Solidarność z drugim człowiekiem stanowi podstawę pojmowania naszej pracy jako służby i zobowiązania.

Szacunek

Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za nasze miejsce pracy oraz jakość wykonywanych zadań. Powierzone obowiązki wykonujemy starannie i z zaangażowaniem. Dbamy o mienie firmy i chronimy ją przed nadmiernym ryzykiem. Dzięki dotrzymywaniu zobowiązań oraz poszanowaniu tajemnicy handlowej i poufności informacji, tworzymy organizację wiarygodną i zasługującą na zaufanie. Wykazujemy się najwyższą troską o bezpieczeństwo i jakość naszych produktów. Czujemy się odpowiedzialni za zapewnienie stałej dostępności wytwarzanych przez nas produktów, zwłaszcza leków ratujących życie.

Więcej o naszym podejściu do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu znajdziesz na:
www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna

Kodeks Antykorupcyjny

W Podmiotach Grupy Polpharma w Polsce obowiązuje Kodeks Antykorupcyjny. Jego podstawowym celem jest m.in. określenie etycznych i zgodnych w prawem zasad postępowania w relacjach z:

 • osobami pełniącymi funkcje publiczne,
 • przedstawicielami zawodów medycznych,
 • partnerami biznesowymi (kontrahentami, zleceniobiorcami).

Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy są obowiązani postępować zgodnie z zasadami Kodeksu Antykorupcyjnego. Również nasi partnerzy biznesowi, współpracując z nami lub działając w naszym imieniu lub na naszą rzecz, są obowiązani postępować zgodnie z prawem i przeciwdziałać korupcji stosując zasady Kodeksu, zawarte w Abstrakcie Kodeksu Antykorupcyjnego.

Dlatego wszyscy nasi kontrahenci i zleceniobiorcy powinni zapoznać się z Abstraktem.

Kodeks Antykorupcyjny oraz Abstrakt, w wersjach dostosowanych do wymogów prawa lokalnego, obowiązuje również w jednostkach zagranicznych Zakładów Farmaceutycznych Polpharma.

Wybrane zasady Kodeksu Antykorupcyjnego:

 • Zawsze w pierwszej kolejności stosujemy się do przepisów prawa.
 • Obowiązuje nas zasada "Zero tolerancji dla korupcji".
 • Nie oferujemy ani nie przekazujemy jakichkolwiek upominków i korzyści osobom pełniącym funkcje publiczne.
 • Nie przyjmujemy żadnych upominków, które mogłyby narazić wizerunek Grupy Polpharma lub wpływać na nasze decyzje biznesowe.
 • Wystrzegamy się konfliktów interesów, a w przypadku ich zaistnienia – koniecznie raportujemy do Compliance Officera.
 • Zawsze reagujemy, gdy jesteśmy świadkami zachowania sprzecznego z przyjętymi w Grupie Polpharma zasadami etycznymi, antykorupcyjnymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Otwórz Abstrakt Kodeksu Antykorupcyjnego, aby zapoznać się z jego treścią: Kodeks Antykorupcyjny